Xianjian Qixia Zhuan 2

Xianjian Qixia Zhuan 2

72
hourly viewers
41
+ 20
95.2%
monthly viewers
Loading..
Loading..
Loading..
MonthViewersGain% GainPeak
Feb 202040 19 90.5%98
Jan 202021 0 0%34
Oct 201950 -220 -81.5%133
Jul 2019270 261 2.9k%757
May 20199 -70 -88.6%20
Apr 201979 0 0%97
DayViewersGain% GainPeak
09 Feb72 -8 -10%72
04 Feb80 55 220%98
02 Feb25 10 66.7%36
01 Feb15 -6 -28.6%23
31 Jan21 1 5%27
24 Jan20 0 0%34
24 Oct78 3 4%109
19 Oct75 48 177.8%113
18 Oct27 -31 -53.4%30
17 Oct58 -9 -13.4%133
11 Oct67 54 415.4%87
09 Oct13 12 1.2k%22
08 Oct1 -10 -90.9%1
26 Jul11 -518 -97.9%19
11 Jul529 522 7.5k%757
18 May7 -4 -36.4%13
17 May11 -1 -8.3%18
12 May12 -67 -84.8%20
25 Apr79 0 0%102
HourViewersGain% GainPeak
03:0072 4 5.9%72
18:0068 -10 -12.8%68
17:0078 -2 -2.5%83
16:0080 -5 -5.9%89
15:0085 -4 -4.5%87
14:0089 55 161.8%98
03:0034 0 0%36
02:0034 12 54.6%36
01:0022 13 144.5%30
00:009 -10 -52.6%15
15:0019 -2 -9.5%23
14:0021 6 40%23
13:0015 9 150%21
12:006 -18 -75%9
16:0024 2 9.1%25
15:0022 -2 -8.3%25
14:0024 2 9.1%27
13:0022 8 57.2%26
12:0014 -10 -41.7%19
04:0024 -5 -17.2%31
03:0029 11 61.1%34
02:0018 10 125%22
01:008 0 0%12
19:0054 -7 -11.5%61
For Xianjian Qixia Zhuan 2 we have updated data as of a few seconds ago .